twitter facebookyoutube

  Eğitim çalışanlarının, asli görevlerinden olmayan ve sorumluluğu son derece geniş olan

:

YAŞANANLAR KATLİAMDIR

Yazan Perşembe, 30 Ekim 2014 09:55
Kategori Haberler

                Soma'da resmi sayıyla 301 madencimizin katledilmesinin üzerinden henüz beş buçuk ay geçmişken, bu defa Ermenek'te 18 madencinin yaşamlarının katledilmesiyle karşı karşıyayız. Yerin 375 metre altından yaşam çıkartan işçilerin yaşadıkları, kapitalist sömürünün ve işçi sınıfı üzerindeki yağmanın yeni bir örneğini veriyor. Bu düzenin, kapitalist sömürü ilişkilerinin, emek ve işçi sınıfı üzerindeki bu sömürü mekanizmasının böylesi bir sonuç doğurması ve benzeri olayların sık sık yaşanması asla bir tesadüf olamaz. Burada asıl anlaşılması gereken, düzeni böylesine acımasız kanunlarla işleten iktidarın devamlılığını nasıl sağladığıdır?

            Kuşkusuz siyasal iktidar, bu acımasız sömürü düzenini besleyebilmek için kendisine kalkan oluşturduğu başka sömürü alanları oluşturmaktadır: Bir taraftan piyasanın acımasız koşulları derinleştikçe öteki taraftan din sömürüsü de derinleşmektedir. Bir başka deyişle din sömürüsü sınıf sömürüsünü kamufle etmektedir.Özetle, özelleştirme ve sömürü arttıkça dinsel sömürü de artmaktadır.

            Kamu emekçileri ve eğitim sistemi üzerinde yaratılan sömürü sürecinin de böylesi bir denklem üzerinden beslendiğine kuşku yok. Yaşadığımız bütün tartışmaların altında bu sömürü ilişkisi yatmaktadır: Ücretli kesimin sömürülmesini, daha rahat nasıl gerçekleştireceklerine dönük politik manevralar her geçen gün medyatik bir illüzyonla şırınga edilmektedir.

            Kapitalizm, kendisini yaşatabilmenin üç temel koşulunu oluşturmakta ve devamlılığını sağlamaya çalışmaktadır. Bunlardan ilki "işsiz yığınlar" oluşturulması ve çalışan ücretli kesimlerin yedeklenmesidir. İşsizler, emekçiler üzerinde bir tehdit olarak kullanılmaktadır. Emekçilere, "çalışma koşullarını ve ücretlerini beğenmiyorlarsa" yerlerine daha düşük ücretlerle çalışacak "işsizlerin" olduğu söylenmektedir. İkincisi, işçi sınıfının esnek ve güvencesiz çalıştırılmasıdır. Sendikalı olmayı zorlaştırmak bunun en önemli yollarından biridir. Diğer yolu da var olan sendikaları hükümet-devlet destekli bir güdümleme altına alma çabasıdır. Yazık ki ülkemizde hükümet destekli sendikalar AKP iktidarında palazlanmış ve ücretli kesimin büyük bölümüne hükmeder duruma gelmiştir. Öte taraftan kendisine solculuk yakıştıran diğer bir kesim ise politik bir sapmanın içine gömülmüş görünmektedir. Kapitalizmin üçüncü hamlesi de, işçi sınıfı arasında bölünmeler yaratmak ve ücretli emeği basamaklandırmaktır. Kimi zaman bu basamaklandırma ücretler arasında orantısızlık yaratarak gerçekleşmekte kimi zaman da bir takım sıfatlar verilmesi yoluyla yaratılmaktadır. İşçi sınıfının arasındaki bu basamaklandırma onların türdeşliğini bozan yapay bir algı oluşturmakta ve birlikte hareket edebilmelerini engelleyen bir anlayışı yerleştirmektedir. Oysa ücretli emeğin hepsi bir bütündür. İşçi sınıfı, üretim araçlarının mülkiyet hakkının dışında kalan kesimdir ve çıkarları ortaktır. Şimdi Eğitimiş'in, böylesi bir çözümlemeyi ve eylem birlikteliğini bıkmadan usanmadan anlatmak gibi bir görevi olduğunu da tekrar hatırlatmak istiyoruz.

            Türkiye, işçi sınıfı üzerindeki sömürünün her gün daha fazla derinleştiği günleri tekrar tekrar yaşıyor. Emekçiler üzerindeki baskılar artıyor. İşçilerimizi böylesine zor şartlar altında yaşatan düzeni, bu düzenin yöneticilerini ve destekçilerini lanetliyoruz. "Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir!" diyen büyük Önderin başlangıçta koyduğu eşit, özgür ve bağımsız bir vatan gereksinmesinin bu gün her zamankinden daha fazla hissedildiğini artık daha iyi kavrıyoruz. Bağımsız ve sömürüsüz bir ülkeyi el birliğiyle kuracağız. İşçi sınıfının üzerindeki sömürünün kalktığı, insanın insanca yaşadığı, ezenin ve ezilenin olmadığı bir dünyaya duyduğumuz özlemin ve bu dünyayı kurmak için yaşadığımız inancın bugün her zamankinden fazla olduğunu kamuoyuna ilan ediyoruz!

            MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk,“Türkiye Cumhuriyeti her manası ile büyük Türk milletinin öz ve aziz malıdır. Kıymetli evlatlarının elinde daima yükselecek, ebediyen yaşayacaktır” diyerek Cumhuriyet'e her koşulda sahip çıkılması ve Cumhuriyet'in yeni başarılarla geleceğe taşınması konusundaki sorumluluklarımızı anımsatmaktadır. Biz de, O’nun vasiyetine sahip çıkarak Cumhuriyetimizin kuruluşunun 91. Yıldönümünü coşkuyla kutluyoruz.

Ulusumuzun Atatürk'ün çevresinde kenetlenmesiyle yürütülen Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması ve ardından ülkemizi karanlıktan kurtararak aydınlığa çıkaran Cumhuriyet'in kurulması, tarihin ender kaydettiği bir başarıdır. Kurtuluş Savaşı ulusumuzun varolma savaşımı, Cumhuriyet ise yeniden dirilişin simgesidir. Türkiye, Kurtuluş Savaşı’yla düşmandan, Cumhuriyet'le çağdışılıktan kurtulmuştur. Cumhuriyetle hanedan egemenliği yerine halk egemenliği, teokrasinin yerine laiklik, dikta rejimi yerine de demokrasi uygulamaya konulmuştur.

Büyük Atatürk'ün “Çağdaş bir cumhuriyet kurmak demek, milletin insanca yaşamasını bilmesi, insanca yaşamanın neye bağlı olduğunu öğrenmesi demektir” sözü, Cumhuriyet'in erdemini ve temel amacını en iyi biçimde anlatmaktadır.

Ancak bugün, tarikat-cemaat-siyaset ilişkisinde biat kültürüyle yetişen AKP yöneticileri, tek parti iktidarı ve başkanlık sistemiyle padişahlık rejimine özlem duymaktadırlar. Tamamıyla yolsuzluk batağına saplanmış, hukuk tanımaz, baskıcı AKP iktidarı, bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü ve demokrasimizi taçlandıran, aydınlanma devrimimiz Cumhuriyet’in kazanımlarını yok etmek için her türlü çabayı göstermektedir.

Ülkemizin etrafı başta Ortadoğu’da Suriye olmak üzere her taraftan ateş çemberiyle kuşatılmıştır. Komşularımızla sıfır sorun diye yola çıkan siyasal iktidar, emperyalist güçler ve onların dünyayı paylaşma hırslarının adeta taşeronluğunu yaparak ülkemizi büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir.

Çözüm süreci ile terör örgütüne her türlü taviz verilmekte, ulusal birliğimiz ve bütünlüğümüz çok ciddi tehdit altına sokulmaktadır. Anadilde eğitim bahanesiyle, birliğimiz ve bütünlüğümüz hedeflenerek, cumhuriyetin okulları yakılmakta, bayrağımıza, Atatürk anıtlarına saldırılar yapılmaktadır.

İçeride, ülkemizin sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarında  karşı devrimi büyük oranda gerçekleştirmiş olan AKP’ye, dışarıda emperyalist güçlere karşı Cumhuriyet'in devrimci ve aydınlanmacı ruhunu ilk günkü coşkuyla sürdürmek zorundayız. Bu, Cumhuriyet'i kuran Atatürk ve dava arkadaşlarına, bu uğurda büyük bedeller ödeyen Ulusumuza karşı borcumuzdur.

Atatürk'ün izinden yürümeye, Cumhuriyet'i yaşatmaya ant içmiş, ilke ve devrimlerini, çağdaş yaşamı gönülden benimsemiş Eğitim-İş, tam bağımsızlık ve ulus egemenliğine dayanan; laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni, üniter devlet yapısı içinde korumaya ve sonsuza kadar yaşatmaya kararlıdır. Cumhuriyetin kazanımları gözlerimizin önünde yok edilirken, Eğitim-İş'in buna sessiz kalması düşünülemez.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyor, tüm ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz.

                                    MERKEZ YÖNETİM KURULU

    Sendikamızın 9.yıldönümünü üyelerimizle dostlarımızla coşkulu bir şekilde kutladık. Bizleri yalnız bırakmayan başta üyelerimize,CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ercan Karakaş'a CHP Parti Meclisi Üyesi Sayın Kadir Gökmen Öğüt'e CHP Parti Meclisi Üyesi Dursun Bulut'un Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Aykurt Nuhoğlu'na Kadıköy Belediye Başkan Yrd. Sayın Mustafa Günalp'a, Kadıköy Belediyesi Meclis Bşk.ı Sayın Yener Kazak'a CHP Kadıköy İlçe Bşk.Sayın Necati Ekşi'ye CHP Ataşehir İlçe Bşk.ı Sayın Hakkı Altunkaynak'a ADD Kadıköy Bşk.ı Sayın Batur İlter'e Tüm Yerel Sen Temsilcisi TolcayTetikel'e,Onuncu Köy Derneği ve Cumhuriyet Kadınları Derneği yöneticilerine ve tüm dostlarımıza ayrıca bize ev sahipliği yapan Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yöneticilerine TEŞEKKÜR EDERİZ.

ŞUBE YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

 

9.KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KOKTEYLİ...

Yazan Perşembe, 16 Ekim 2014 07:23
Kategori Haberler

 

Eğitim İş 9 yaşında …   

Sendikamızın 9.kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenleyeceğimiz kokteylde

bütün değerli üye ve dostlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Şube Yönetim Kurulu

 

z24Eylül 2014 Çarşamba günü gerçekleştirilecek grevimize ilişkin MYK kararları ve ifade örnekleri ektedir.

Okul müdürleri, iş bırakan eğitim çalışanına “24 Eylül 2014 tarihinde neden işe gelmediniz, mazeretinizi bildiriniz” şeklinde bir yazı verirse,  ekteki incelemeye cevap dilekçesi verilecektir. Okul müdürleri, incelemeden sonra ya da doğrudan savunma isterse ekteki savunma örneği verilecektir. İncelemeye cevap ve savunmaya ekler mutlaka eklenecektir. İncelemeye cevap ve savunma örnekleri Eğitim-İş üyeleri ve sendikasızlar için ayrı ayrı düzenlenmiştir.

Not: Okul müdürleri savunma istemeden, savunma dilekçeleri verilmeyecektir.

Sendikasızlar İçin İncelemeye Cevap

Eğitim-İş Üyeleri İçin İncelemeye Cevap

Sendikasızlar İçin Savunma Örneği

Eğitim-İş Üyeleri İçin Savunma Örneği

MYK Karar Örneği

Sendikasızlar İçin Yargı Kararı Örneği

Eğitim-İş Üyeleri İçin Yargı Kararı Örneği

MEB Hukuk Müşavirliği Görüşü

Eğitim-İş Genel Merkezi’nin 19.09.2014 tarih ve 4730 sayılı yazısı

 

 

 

Yeni müdür ataması  yapılan okullarda müdür yardımcılığına şartları uyan üyelerimiz için , konu ile ilgili yazı örneği ve başvuru formu aşağıdaki linklerde yer almaktadır.

Başvuru Formu için tıklayınız..

İnha Örneği için tıklayınız..

İlgili Yazı için tıklayınız..

 

 

 

 

BİLGİNİ GÜNCELLE

ÇOK OKUNANLAR

TELEVİZYON KANALLARINDA YAYINLANAN HABER VİDEOLARI

 12 Eylül 2014 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenledi

9.KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KOKTEYLİ...

  Eğitim İş 9 yaşında …    Sendikamızın 9.kuruluş yıldönümü

24 EYLÜL GREVİ İNCELEME VE SAVUNMA ÖRNEKLERİ

24 Eylül 2014 Çarşamba günü gerçekleştirilecek grevimize ilişkin MYK kar

24 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ İŞ BIRAKIYORUZ

          Sendikamız 26 Ağustos 2014 tarihinde   Eğitim iş kolunda

9.KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KOKTEYLİMİZDEN KARELER...

    Sendikamızın 9.yıldönümünü üyelerimizle dostlarımızla coşkulu

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

Eğitim-İş SendikasıYerel-İş SendikasıKültür Sanat-İş SendikasıBirleşik Büro-İşTarım Orman-İş SendikasıUlaşım-İş SendikasıGenel Sağlık-İş Sendikası

Yorumlar

202755
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Tümü
32
762
2286
196618
12768
20768
202755
:Senin IP Adresin: 54.205.207.53
Server Saati: 2014-11-21 03:55:05